Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby Výzva na predkladanie cenových ponúk - prieskum trhu Publicita k projektu Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 27.07.2020
Služby zabezpečenie ubytovania účastníkov medzinárodného projektu "Príroda nepozná hranice" - Envirofest Viničky Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 23.07.2020
Služby Vypracovanie projektovej dokumentácie "Komplexná rekonštrukcia budovy školy Gymnázium Sobrance podrobnejšie informácie 22.07.2020
Služby Preprava účastníkov medzinárodného projektu "Príroda nepozná hranice" Prenájom autobusu na prepravu 100 účastníkov - 1.aktivita Prenájom autobusu na prepravu 500 účastníkov - 5.aktivita /viď príloha č.1-rozpis trás/ Zemplínska knižnica Trebišov podrobnejšie informácie 14.07.2020
Služby vypracovanie projektovej dokumentácie - Múzeum Trebišov - rekonštrukcia Čeľadníka Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove podrobnejšie informácie 10.07.2020
Služby Vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a umelecko remeselný dohľad nad stavbou : Rekonštrukcia budovy školy Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 08.07.2020
Služby Projektová dokumentácia k projektu: Rekonštrukcia a modernizácia budovy pre účely zriadenia podporovaného bývania v stredisku Matilda Huta. IDEA Prakovce podrobnejšie informácie 07.07.2020
Služby Pranie a chemické čistenie Školský internát Košice Medická 2 podrobnejšie informácie 06.07.2020
Služby Zámer na prenájom telocvične - č. 305/2020 Gymnázium Kráľovský Chlmec podrobnejšie informácie 03.07.2020
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Gočovo okres Rožňava Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 30.06.2020
Služby Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu Implementácia chatbotu Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 26.06.2020
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Moldava nad Bodvou okres Košice-okolie Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 24.06.2020
Služby Výzva - stravné lístky Gymnázium SNV Školská 7 podrobnejšie informácie 22.06.2020
Služby Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou jedálnych kupónov SOŠ ekonomická SNV podrobnejšie informácie 19.06.2020
Služby PD pre projekt vegetačnej strechy SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 15.06.2020
Služby Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 12.06.2020
Služby Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 20.05.2020
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Košický Klečenov Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 20.05.2020
Služby PD pre projekt vegetačnej strechy SOŠ technická Michalovce podrobnejšie informácie 30.04.2020
Služby SOŠ drevárska - stravné lístky SOŠ drevárska SNV podrobnejšie informácie 30.04.2020
Služby Zabezpečenie sťahovacích služieb na školskom internáte SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 29.04.2020
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Vlachovo okres Rožňava Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 22.04.2020
Služby Poskytovanie služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1 podrobnejšie informácie 21.04.2020
Služby Služby spojené s predĺžením vernostnej licencie antivírusovej ochrany koncových zariadení na 24 mesiacov ESET Secure Business pre 1 200 endpointov a ESET mail security pre 2 MS Exchange servre Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 15.04.2020
Služby Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby s názvom: Michalovce-Stredná zdravotnícka škola- Spojenie hlavnej a vedľajšej budovy SZŠ Michalovce podrobnejšie informácie 14.04.2020
Nájdených 1 438 záznamov, zobrazujem 151 až 175.[<<] 3,4,5,6,7,8,9,10 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42