Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby Upratovanie Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 08.03.2024
Služby Pranie a žehlenie prádla Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 26.02.2024
Služby Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia multifunkčného ihriska" - opakovaný postup verejného obstarávania Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 16.02.2024
Služby Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 08.02.2024
Služby Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia multifunkčného ihriska" Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 08.02.2024
Služby Výrub stromov - opakovaný postup verejného obstarávania Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 25.01.2024
Služby Stravné poukážky pre zamestnancov Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 25.01.2024
Služby Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre zákazku: „Zníženie energetickej náročnosti budov školy“ Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 22.01.2024
Služby Výrub stromov Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 18.01.2024
Služby Spracovanie komplexnej účtovnej agendy v RO Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 17.01.2024
Služby Analýza znečistenia ovzdušia a stanovenie dopadov na pôdny ekosystém a potravinový reťazec Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 12.01.2024
Služby Denný lyžiarsky kurz 2024 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 11.01.2024
Služby Pranie a žehlenie bielizne - UKONČENÉ Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 09.01.2024
Služby Marketingová správa účtov na sociálnych sieťach Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 29.12.2023
Služby Služby súvisiace s tvorbou filmov, videí, videozáznamov a fotografií Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 29.12.2023
Služby Lyžiarsky kurz 2024 Gymnázium Poštová KE podrobnejšie informácie 15.12.2023
Služby Zhotovenie PD: Cyklistická cestička prepojenia Šaca – Malá Ida Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 28.11.2023
Služby Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 24.11.2023
Služby Oznámenie o výzve na predkladanie ponúk - Microsoft Office 2021 Professional Plus SZŠ Košice Moyzesova 17 podrobnejšie informácie 24.11.2023
Služby Štyri Správy o hodnotení strategického dokumentu podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre štyri strategické dokumenty Košického samosprávneho kraja Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 21.11.2023
Služby Upratovacie a dezinfekčné služby SUBSIDIUM Rožňava podrobnejšie informácie 14.11.2023
Služby Cestovné poistenie pri zahraničných pracovných cestách Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 31.10.2023
Služby „Zabezpečenie výkonu komplexných služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a oblasti ochrany pred požiarmi (OPP)“ DOMKO Košice podrobnejšie informácie 30.10.2023
Služby Správa registratúry – vyraďovanie archívnej dokumentácie - opakovaný postup verejného obstarávania Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 13.10.2023
Služby Vypracovanie koncepcie budovania cyklodestinácie Abov Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 10.10.2023
Nájdených 1 994 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42