Výzvy na predkladanie ponúk k zákazkam s nízkou hodnotou

Zákazky obstarávané podľa §117 pre Úrad KSK a všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Služby „ Služby stavebného dozoru na stavbe s názvom „ Obnova národnej kultúrnej pamiatky Komenského 2 v Košiciach evidovanej v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako „Škola pamätná“-ELI SPŠ strojnícka Košice podrobnejšie informácie 18.10.2021
Služby Zabezpečovacie zariadenie SOŠ Pribeník podrobnejšie informácie 14.10.2021
Služby "Zhotovenie interiérového a grafického návrhu výstavy" Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove podrobnejšie informácie 13.10.2021
Služby "Zhotovenie scenára výstavy" Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove podrobnejšie informácie 13.10.2021
Služby Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia skladových ( nebytových) priestorov zmena účelu využitia budovy na výchovno-vzdelávací proces -VÝZVA OPAKOVANÁ Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 12.10.2021
Služby Výroba školského nábytku na mieru SOŠ Prakovce podrobnejšie informácie 08.10.2021
Služby Záhradný altánok Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava podrobnejšie informácie 06.10.2021
Služby "Rekonštrukcia športového areálu-atletický bežecký ovál-PD" Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 01.10.2021
Služby "Rekonštrukcia športového areálu-multifunkčné ihrisko-PD" Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 01.10.2021
Služby "Rekonštrukcia športového areálu-tenisové ihrisko-PD" Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 01.10.2021
Služby "Rekonštrukcia športového areálu-futbalové ihrisko s umelou trávou-PD" Gymnázium Trebišov podrobnejšie informácie 01.10.2021
Služby Audit účtovnej uzávierky za rok 2019 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 30.09.2021
Služby Audit KSK na roky 2021 až 2023 Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 22.09.2021
Služby Audit účtovnej uzávierky za rok 2019 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 20.09.2021
Služby Stravné poukážky Školský internát Košice Považská 7 podrobnejšie informácie 16.09.2021
Služby Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Verejná súťaž pre nadlimitnú zákazku -potraviny ARCUS Košice podrobnejšie informácie 14.09.2021
Služby Pranie a žehlenie prádla Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 10.09.2021
Služby "Gymnázium - stravné lístky 2021" Gymnázium SNV Javorová 16 podrobnejšie informácie 10.09.2021
Služby Prepracovanie projektovej dokumentácie "Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice" Gymnázium Košice Opatovská cesta 7 podrobnejšie informácie 08.09.2021
Služby Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia skladových ( nebytových) priestorov zmena účelu využitia budovy na výchovno-vzdelávací proces Gymnázium Šrobárová KE podrobnejšie informácie 05.09.2021
Služby Pokračovanie v budovaní národopisnej expozície Zemplínske múzeum Michalovce podrobnejšie informácie 31.08.2021
Služby Odstránenie nebezpečného odpadu v budovách školy SPŠ dopravná Košice podrobnejšie informácie 27.08.2021
Služby Stravovanie žiakov EP SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou podrobnejšie informácie 11.08.2021
Služby Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Letná okres Košice I Košický samosprávny kraj podrobnejšie informácie 10.08.2021
Služby Audit účtovnej uzávierky za rok 2019 Hotelová akadémia Košice podrobnejšie informácie 09.08.2021
Nájdených 1 378 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Staršie verejné obstarávania Úradu KSK nájdete v archíve verejného obstarávania, alebo na stránke štvrťročné zhrnutia.
Staršie verejné obstarávania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nájdete za odkazmi na zozname organizácií.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 17:30
Upravené: 13.08.2019 07:42