Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 08439/2022/OSK-54919

Číslo v CRZ*:

08439/2022/OSK-54919

Číslo dodatku:

4

Názov dodatku:

DODATOK č. 4 k Zmluve č. 08439/2022/OSK-54919

Predmet dodatku:

Doplnenie alebo zmena článkov zmluvy.

Viazanosť k zmluve:

6/14/2023/5

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka, predseda

Zmluvná strana :

prijímateľ: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Sečovciach, n. o, Obchodná 25/57, 078 01 Sečovce, IČO: 45732302, Mgr. PaedDr. Ing. Terézia Stanková, MBA

Hodnota dodatku:

28 842,00 € s DPH

Podpísanie dodatku:

18.12.2023

Platnosť dodatku:

-

Zverejnenie dodatku:

10.01.2024

Účinnosť dodatku:

11.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č.4 (PDF, 481,55 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32