Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 1/22/2020/1

-

Číslo v CRZ*:

1/22/2020/1

Číslo zmluvy:

03855/2019/SOIROP - 46768

Názov:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Predmet:

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MPRV SR a Obcou Spišské Tomášovce pri poskytnutí NFP zo strany MPRV SR na realizáciu aktivít projektu s názvom "Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce", ktorý bol predmetom schválenej žiadosti o NFP v rámci Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s číslom IROP-PO1-SC122-2016-15

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prijímateľ: Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, IČO: 00329649, Mgr. Zuzana Nembusová

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, IČO: 00156621, Gabriela Matečná

Hodnota zmluvy:

454 730,02 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

03.01.2020

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

07.01.2020

Účinnosť zmluvy:

08.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

1/22/2020/1 (PDF, 1,61 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32