Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 201/21/2022/10

-

Číslo v CRZ*:

201/21/2022/10

Číslo zmluvy:

1012/2022/ORR-10357

Názov:

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby

Predmet:

1. Znenie čl. III bod 1 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovne: 2 1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť službu v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a zároveň odovzdať fotodokumentáciu o poskytnutej službe v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto zmluve najneskôr do 3 týždňov od účinnosti zmluvy.

Zmluvná strana :

objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

zhotoviteľ: Prešovská bicyklová skupina Kostitras, Záhradná 3, 080 01 Prešov, IČO: 35527412, Tomáš Paľo

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

24.03.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

29.03.2022

Účinnosť zmluvy:

30.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

201/21/2022/10 (PDF, 269,78 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32