Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 199/22/2022/7

-

Číslo v CRZ*:

199/22/2022/7

Číslo zmluvy:

00093/2022/SOIROP-8056

Názov:

Dodatok č. 25 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J106-222-13 zo dňa 03.12.2019

Predmet:

Predmetom Dodatku č.2 je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MIRRI a mestom Trebičov pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu s názvom "Základná škola, M.R.Štefánika 910/51, Trebišov - obstaranie IKT učebne", ktorý bol predmetom schválenej Žiadosti o poskytnutie NFP v rámci predkladania žiadostí o poskytnutie NFP č. IROP-PO2-SC222-2016-13. Dodatkom č. 2 sa upravuje harmonogram projektu.

Zmluvná strana :

poskytovateľ v zastúpení: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prijímateľ: Mesto Trebišov, M.R.Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, IČO: 00331996, PhDr. Marek Čižmár

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287, Veronika Remišová

Hodnota zmluvy:

16 828,60 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

18.03.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

29.03.2022

Účinnosť zmluvy:

29.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

199/22/2022/7 (PDF, 1,77 MB)

Poznámka:

Podľa CRZ: Dátum zverejnenia: 28.03.2022 Dátum uzavretia: 18.03.2022 Dátum účinnosti: 29.03.2022 Dátum platnosti do: neuvedený

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32