Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 200/21/2022/9

-

Číslo v CRZ*:

200/21/2022/9

Číslo zmluvy:

01012/2022/ORR-06236

Názov:

Zmluva o poskytnutí služby

Predmet:

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytne službu pod názvom „Vyznačenie cykloturistických trás v súlade s prijatou koncepciou rozvoja cykloturistiky v cyklodestinácii Zemplínska šírava“ a záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi za poskytnutú službu dohodnutú cenu podľa čl. IV. 2. Službu sa zaväzuje dodávateľ dodať v nasledujúcom rozsahu: a) grafické spracovanie navrhovaných prvkov cykloturistického značenia v zmysle ZPD 2 b) zhotovenie a inštalácia prvkov cykloturistického značenia c) realizácia vyznačenia cykloturistických trás v súlade s STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“ d) legalizácia prvkov cykloturistického značenia.

Zmluvná strana :

objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

dodávateľ: Prešovská bicyklová skupina Kostitras, Baštová 31, 080 01 Prešov, IČO: 35527412, Tomáš Paľo

Hodnota zmluvy:

59 200,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

24.03.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

29.03.2022

Účinnosť zmluvy:

30.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

200/21/2022/9 (PDF, 182,1 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32