Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 205/21/2022/14

-

Číslo v CRZ*:

205/21/2022/14

Číslo zmluvy:

04612/2022/ORR-10502

Názov:

Zmluva o poskytnutí dotácie

Predmet:

Poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na základe žiadosti na projekt predloženej prijímateľom podľa Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2021, program 2.1 CYKLOTURIZMUS - Bicyklom k Ružínu a do Hnileckej doliny

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prijímateľ: Obec Margecany, Obchodná 7,055 01 Margecany, IČO: 00329347, Ing. Igor Petrík

Hodnota zmluvy:

15 000,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

24.03.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

30.03.2022

Účinnosť zmluvy:

31.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

205/21/2022/14 (PDF, 124,54 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32