Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 184/22/2022/5

-

Číslo v CRZ*:

184/22/2022/5

Číslo zmluvy:

225/2022/SOIROP-7753

Názov:

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č IROP-Z-302021J953-222-13 zo dňa 07.11.2019

Predmet:

Predmetom Dodatku č. IROP-D2-302021J953-222-13 je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MIRRI a Obcou Kysak pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu s názvom "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Kysak", ktorý bol predmetom schválenej Žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP č. IROP-PO2-SC222-2016-13. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP je vypracovaný na základe schválených zmenových konaní a kontroly verejného obstarávania na stavebné práce.

Zmluvná strana :

poskytovateľ v zastúpení: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prijímateľ: Obec Kysak, Kysak 146, 044 81 Kysak, IČO: 00324400, Ing. Ľubomír Krajňák

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287, Veronika Remišová

Hodnota zmluvy:

177 935,87 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

11.03.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

25.03.2022

Účinnosť zmluvy:

25.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

184/22/2022/5 (PDF, 2,88 MB)

Poznámka:

Podľa CRZ: Dátum zverejnenia: 24.03.2022 Dátum uzavretia: 11.03.2022 Dátum účinnosti: 25.03.2022 Dátum platnosti do: neuvedený

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32