Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 179/22/2022/4

-

Číslo v CRZ*:

179/22/2022/4

Číslo zmluvy:

94/2021/SOIROP-9606

Názov:

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K432-222-13 zo dňa 02.12.2019

Predmet:

Predmetom Dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MIRRI a Obcou Bracovce pri poskytnutí NFP zo strany MIRRI SR na realizáciu aktivít projektu s názvom "Zlepšenie technického stavu vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Bracovce, ktorý bol predmetom schválenej žiadosti o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s číslom IROP-PO2-SC222-2016-13

Zmluvná strana :

poskytovateľ v zastúpení: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prijímateľ: Obec Bracovce, Bracovce 275, 072 05 Bracovce, IČO: 00325074, PhDr. Ivana Kolesnáčová

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287, Veronika Remišová

Hodnota zmluvy:

140 478,14 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

15.03.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

21.03.2022

Účinnosť zmluvy:

19.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

179/22/2022/4 (PDF, 2,13 MB)

Poznámka:

Podľa CRZ: Dátum zverejnenia: 18.03.2022 Dátum uzavretia: 15.03.2022 Dátum účinnosti: 19.03.2022 Dátum platnosti do: neuvedený

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32