Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 164/8/2022/9

-

Číslo v CRZ*:

164/8/2022/9

Číslo zmluvy:

1102/2022/OPaI-7621

Názov:

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Predmet:

Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela

Zmluvná strana :

objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

zhotoviteľ: Metrostav Slovakia, a.s., Mlynské nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190, Ing. Sekerák, Ing. Mažerík

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

02.03.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

04.03.2022

Účinnosť zmluvy:

05.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32