Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 147/12/2022/1

-

Číslo v CRZ*:

147/12/2022/1

Číslo zmluvy:

4166/OddOPaZV/2022-7852

Názov:

Zmluva č. 1/2022 o nájme nebytového priestoru

Predmet:

Prenájom nebytového podkrovného priestoru Ostrov kultúry

Zmluvná strana :

nájomca: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, Ing. Michal Chachaľak

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

21.02.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

24.02.2022

Účinnosť zmluvy:

22.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

147/12/2022/1 (PDF, 39,76 kB)

Poznámka:

Podľa Čl. VII Záverečné ustanovenia, bod 5 "Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa podľa osobitných právnych predpisov.

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32