Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 98/18/2022/2

-

Číslo v CRZ*:

98/18/2022/2

Číslo zmluvy:

02937/2022/OVP-670

Názov:

Zmluva o dočasnom umiestnení zbierkových predmetov

Predmet:

Predmetom tejto zmluvy je dočasné umiestnenie zbierkových predmetov patriacich do zbierkového fondu Zemplínskeho múzea v Michalovciach bližšie špecifikovaných v Zozname zbierkových predmetov, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy (ďalej len „zbierkové predmety“) ako jej neoddeliteľnú súčasť, v priestoroch sídla vlastníka v Košiciach na Námestí Maratónu mieru č. 1.

Zmluvná strana :

vlastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

správca: Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce, IČO: 31 297 749, Mgr. Stanislava Rovňáková

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

28.01.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

03.02.2022

Účinnosť zmluvy:

04.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

98/18/2022/2 (PDF, 56,76 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32