Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 42/9/2022/20

-

Číslo v CRZ*:

42/9/2022/20

Číslo zmluvy:

1976/2021/OSM-49591

Názov:

Dodatok č. 6 k Protokolu o zverení nehnuteľností do správy

Predmet:

Zverenie pozemkov registra C KN v k.ú. Trebišov

Zmluvná strana :

vlastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

správca: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, M.R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov, IČO: 31 297 706, PhDr. Beáta Kereštanová

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

21.01.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

24.01.2022

Účinnosť zmluvy:

25.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32