Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 38/9/2022/16

-

Číslo v CRZ*:

38/9/2022/16

Číslo zmluvy:

6819/2021/OSM-49592

Názov:

Dodatok č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľných vecí do správy

Predmet:

Zmena výmery pozemkov a odňatie zo správy pozemky registra C KN v k.ú. Dobšiná

Zmluvná strana :

vlastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

správca: Stredná odborná škola techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná, SNP 607, 049 25 Dobšiná, IČO: 53 966 864, Mgr. Ondrej Dovalovský

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

19.01.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

21.01.2022

Účinnosť zmluvy:

22.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32