Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 31/9/2022/16

-

Číslo v CRZ*:

31/9/2022/16

Číslo zmluvy:

3209/2022/OSM-1548

Názov:

Dodatok č. 5 k Protokolu o zverení nehnuteľných vecí

Predmet:

Zverenie do správy nehnuteľnosti v k.ú. Sobrance, prevod správy NM - v k.p. Inovce, Južné Mesto, Stredné Mesto

Zmluvná strana :

vlastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

správca: Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42 093 937, Mgr. Vladimír Milistenfer

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

18.01.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

19.01.2022

Účinnosť zmluvy:

20.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32