Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 103/9/2018/3; Dohoda o určení výšky a spôsobu poskytnutia náhrady za obedzenie vlastníckych práv

-

Číslo v CRZ*:

103/9/2018/3; Dohoda o určení výšky a spôsobu poskytnutia náhrady za obedzenie vlastníckych práv

Číslo zmluvy:

103/9/2018/3; Dohoda o určení výšky a spôsobu poskytnutia náhrady za obedzenie vlastníckych práv

Názov:

Poskytnutie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv na lesnom pozemku reg. C KN parc. č. 1443/6 o výmere 5 m2, kat. územie Kluknava

Predmet:

Poskytnutie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv na lesnom pozemku reg. C KN parc. č. 1443/6 o výmere 5 m2, kat. územie Kluknava

Zmluvná strana :

components.zmluvy.zmluvna_strana.povinná osoba: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, IČO: 35541016

Zmluvná strana :

components.zmluvy.zmluvna_strana.účastník zmluvy: Lesy SR š.p., Námestie SNP č.8, Banská Bytrica, IČO: 36038351

Hodnota zmluvy:

25,20 € bez DPH

Podpísanie zmluvy:

09.10.2017

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

08.03.2018

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

103/9/2018/3; Dohoda o určení výšky a spôsobu poskytnutia náhrady za obedzenie vlastníckych práv (HTML)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32