Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 200/2017/OSM-4110; Nájomná zmluva č. 6/2017/NZ

-

Číslo v CRZ*:

200/2017/OSM-4110; Nájomná zmluva č. 6/2017/NZ

Číslo zmluvy:

200/2017/OSM-4110; Nájomná zmluva č. 6/2017/NZ

Názov:

Časť pozemku C KN parc. č. 2256/4

Predmet:

Časť pozemku C KN parc. č. 2256/4

Zmluvná strana :

components.zmluvy.zmluvna_strana.povinná osoba: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, IČO: 35541016

Zmluvná strana :

components.zmluvy.zmluvna_strana.účastník zmluvy: Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, IČO: 00329347

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

16.02.2017

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

-

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

(HTML)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32