Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 160/9/2011/12

-

Číslo v CRZ*:

160/9/2011/12

Číslo zmluvy:

160/9/2011/12

Názov:

Protokol o odovzdaní a prevzatí vlastníctva majetku-pozemok p.č.78m2, k.ú.Bukovec, LV č.766

Predmet:

Protokol o odovzdaní a prevzatí vlastníctva majetku-pozemok p.č.78m2, k.ú.Bukovec, LV č.766

Zmluvná strana :

components.zmluvy.zmluvna_strana.povinná osoba: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, IČO: 35541016

Zmluvná strana :

components.zmluvy.zmluvna_strana.účastník zmluvy: Lesy SR š.p., Námestie SNP č.8, Banská Bytrica, IČO: 36038351

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

17.03.2011

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

-

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

(HTML)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32