Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 159/9/2011/11

-

Číslo v CRZ*:

159/9/2011/11

Číslo zmluvy:

159/9/2011/11

Názov:

Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC-pozemok k.ú.Vrbovec, LV č.5695

Predmet:

Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC-pozemok k.ú.Vrbovec, LV č.5695

Zmluvná strana :

components.zmluvy.zmluvna_strana.povinná osoba: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, IČO: 35541016

Zmluvná strana :

components.zmluvy.zmluvna_strana.účastník zmluvy: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, IČO: 17335345

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

17.03.2011

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

-

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

(HTML)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32