Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 158/9/2011/10

-

Číslo v CRZ*:

158/9/2011/10

Číslo zmluvy:

158/9/2011/10

Názov:

Dodatok č. 1/2011 k Delimitačnému protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku - stavby a pozemky, zapísané do katastra nehnuteľnosí

Predmet:

Dodatok č. 1/2011 k Delimitačnému protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku - stavby a pozemky, zapísané do katastra nehnuteľnosí

Zmluvná strana :

components.zmluvy.zmluvna_strana.povinná osoba: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, IČO: 35541016

Zmluvná strana :

components.zmluvy.zmluvna_strana.účastník zmluvy: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, IČO: 00003328

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

21.03.2011

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

-

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

(HTML)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32