Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 23/9/2022/11

-

Číslo v CRZ*:

23/9/2022/11

Číslo zmluvy:

02010/2021/OSM-36629

Názov:

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Predmet:

nájom pozemku C KN p. č. 918/127 (odčlenený od pozemku C KN p. č. 918/109, LV č. 1654), k. ú. Kostoľany nad Hornádom v rozsahu 293 m2 na dobu určitú 10 rokov od účinnosti zmluvy a povinnosť uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu

Zmluvná strana :

nájomca a budúci kupujúci: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prenajímatelia a budúci predávajúci: Mikuláš Šefčík a Paula Šefčíková, Družstevná pri Hornáde 285, 044 31

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

16.12.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

17.01.2022

Účinnosť zmluvy:

18.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

...23/9/2022/11 (PDF, 60,98 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32