Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 730/9/2021/188

-

Číslo v CRZ*:

730/9/2021/188

Číslo zmluvy:

6816/2021/OSM-37188

Názov:

Dodatok č. 3 k Protokolu o zverení nehnuteľností do správy

Predmet:

TZ stavby súp.č. 416 na par. č. 49/8 v k.ú. Barca

Zmluvná strana :

vlastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

správca: VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, 040 17 Košice - Barca, IČO: 00696854, JUDr. Vojtech Hintoš

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

23.11.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

30.11.2021

Účinnosť zmluvy:

01.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32