Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 662/11/2021/8

-

Číslo v CRZ*:

662/11/2021/8

Číslo zmluvy:

5118/2021/OD (09/0004/2021-00002)

Názov:

D O D A T O K č. 15 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave na obdobie 2009 – 2017 v znení Dodatkov č. 1 až 14, ktorá bola predĺžená Dodatkom č. 8 do roku 2021, uzatvorenej podľa ustanovení § 21 a § 43 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa ustanovení § 261 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Predmet:

Dopravné služby vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave, ktoré zabezpečuje ARRIVA Michalovce, a.s.

Zmluvná strana :

objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

dopravca: ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, IČO: 36214078, Gejza Sačko

Hodnota zmluvy:

12 227 836,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

29.10.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

04.11.2021

Účinnosť zmluvy:

05.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32