Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 658/8/2021/35

-

Číslo v CRZ*:

658/8/2021/35

Číslo zmluvy:

391/2021/OPaI/39235

Názov:

Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením

Predmet:

Zmluvná strana :

investor preložky: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

SPP-D: SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, IČO: 35910739, Ing. Rastislav Kudrík

Zmluvná strana :

zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, IČO: 31651402, Ing. Papala, Ing. Mikuš

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

29.10.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

02.11.2021

Účinnosť zmluvy:

03.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32