Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 656/18/2021/14

-

Číslo v CRZ*:

656/18/2021/14

Číslo zmluvy:

6168/2021/OVP-36796

Názov:

Zmluva o dočasnom umiestení zbierkových predmetov

Predmet:

Dočasné umiestnenie zbierkových predmetov patriacich do zbierkového fondu Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi bližšie špecifikovaných v Zozname zbierkových predmetov, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy

Zmluvná strana :

vlastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

správca: Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Zimná 181/46, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31297676, Mgr. Lucia Benická, riaditeľka

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

27.10.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

02.11.2021

Účinnosť zmluvy:

03.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

656/18/2021/14 (PDF, 772,02 kB)

Poznámka:

Príloha č. 1 a príloha č. 2 sú súčasťou jedného PDF súboru, pod ktorým je zverejnená zmluva

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32