Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 499/9/2021/109

-

Číslo v CRZ*:

499/9/2021/109

Číslo zmluvy:

5762/2021/OSM-30423

Názov:

Dodatok č. 8 k Protokolu o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 23.11.2015

Predmet:

technické zhodnotenie stavby súp.č. 821 na parc. č. 358/7 v k.ú. Šaca

Zmluvná strana :

vlastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

správca: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice, IČO: 31297803, PhDr. Róbert Polák

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

22.09.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

23.09.2021

Účinnosť zmluvy:

24.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32