Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 487/19/2021/16

-

Číslo v CRZ*:

487/19/2021/16

Číslo zmluvy:

116/2021/OddIKT-36888

Názov:

Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (ďalej ako "integračný SLA kontrakt")

Predmet:

poskytovanie služby poskytovateľom v súlade so zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobne výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 95/2019 Z.z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

Zmluvná strana :

zmluvná strana 1: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

zmluvná strana 2: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

10.09.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

20.09.2021

Účinnosť zmluvy:

21.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

487/19/2021/16 (PDF, 6,03 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32