Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 464/7/2021/9

-

Číslo v CRZ*:

464/7/2021/9

Číslo zmluvy:

3827/2021/PPODD-34835

Názov:

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v školskom roku 2021/2022 č. 2/2021/2022

Predmet:

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe.

Zmluvná strana :

zamestnávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

škola: Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice, Watsonova 61, 040 01 Košice, IČO: 00162141, Ing. Peter Országh - riaditeľ školy

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

03.09.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

07.09.2021

Účinnosť zmluvy:

03.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

464/7/2021/9 (PDF, 152,09 kB)

Poznámka:

Účinnosť podľa § 9 bod 2 Zmluvy: Táto zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami.

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32