Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 455/9/2021/96

-

Číslo v CRZ*:

455/9/2021/96

Číslo zmluvy:

898/2021/OSM-14120

Názov:

Dodatok č. 4 k Protokolu o zverení hnuteľných vecí do správy zo dňa 3.11.2021

Predmet:

zverenie hnuteľných vecí do správy

Zmluvná strana :

vlastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

správca: SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Betliarska 18, 048 01 Rožňava, IČO: 00695327, PhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD., poverená riadením

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

24.08.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

31.08.2021

Účinnosť zmluvy:

01.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32