Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 400/9/2021/82

-

Číslo v CRZ*:

400/9/2021/82

Číslo zmluvy:

1976/2021/OSM-18583

Názov:

Dodatok č.5 k Protokolu o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 31.03.2016

Predmet:

technické zhodnotenie stavby súp. č. 257 na pozemku registra C KN parc. č. 1 v k.ú. Trebišov

Zmluvná strana :

vlastník: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru č.1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka, predseda

Zmluvná strana :

správca: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov, IČO: 31297706, Mgr. Beáta Kereštanová, riaditeľka

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

21.07.2021

Platnosť zmluvy:

21.07.2021 -

Dátum zverejnenia:

27.07.2021

Účinnosť zmluvy:

28.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32