Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 386/21/2021/23

-

Číslo v CRZ*:

386/21/2021/23

Číslo zmluvy:

04488/2021/ORR - 13543

Názov:

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č.04488/ORR - 13543 zo dňa 18.5.2021 k realizácii projektu "Geoturistický náučný chodník Rotenberg"

Predmet:

Predmetom dodatku je žiadosť prijímateľa dotácie o zmene čísla účtu pre príjem dotácie projektu z pôvodného čísla účtu SK02 8330 0000 0023 0120 7784, vedeného vo Fio banke, a.s. na účet SK37 8330 0000 0021 0195 4507, vedeného vo Fio banke, a.s.

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prijímateľ: GeoTour, Kuzmányho 33, 040 01 Košice, IČO: 50 827 201, Prof.h.c Dr.h.c Prof. Ing.Pavol Rybár, PhD

Zmluvná strana :

sprostredkovateľský orgán: Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 040 01 Košice, IČO: 42319269, Ing. Rastislav Trnka

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

29.06.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

09.07.2021

Účinnosť zmluvy:

10.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

386/21/2021/23 (PDF, 281,01 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32