Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 354/9/2021/74

-

Číslo v CRZ*:

354/9/2021/74

Číslo zmluvy:

3289/2021/OSM - 44344

Názov:

Dodatok č.10 k Protokolu č.3 o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 01.07.2015

Predmet:

zverenie do správy pozemky registra C KN a E KN v k.ú. Moldava nad Bodvou, odňatie časti cesty III/3324 v dĺžke 0,425 km v k.ú. Vyšný Očvár, TZ cesty III/3315 Gomboš-Perín, cesty III/3295 Boliarov-Bačkovík, stavba Trvalé dopravné značenie na ceste III 3416 Čaňa-Ždaňa, TZ cesty III/3410 Oľšovany, III/3440 Rozhanovce-Čižatice, III/3371 Slanec-Nový Salaš, III/3374 Kalša-hranica okresu KS/TV

Zmluvná strana :

vlastník: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

správca: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66, Košice, IČO: 35 555 777, doc. Ing. Anton Trišč, PhD.,MBA, generálny riaditeľ

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

09.06.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

17.06.2021

Účinnosť zmluvy:

18.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32