Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 333/19/2021/9

-

Číslo v CRZ*:

333/19/2021/9

Číslo zmluvy:

116/2021/ODDIKT-21549

Názov:

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Predmet:

záväzok poskytovateľa bezodkladne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti kvalifikované dôveryhodné služby za podmienok ustanovených touto zmluvou, v súlade s platnými certifikačnými politikami poskytovateľa, ktoré sú pre tieto služby uverejnené na webovom sídle poskytovateľa

Zmluvná strana :

nadobúdateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424, Ing. Pavel Karel, generálny riaditeľ

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

07.06.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

09.06.2021

Účinnosť zmluvy:

10.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

333/19/2021/9 (PDF, 412,24 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32