Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 330/9/2021/68

-

Číslo v CRZ*:

330/9/2021/68

Číslo zmluvy:

165/2021/OSM-17539

Názov:

Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena

Predmet:

dopĺňa sa za dátum narodenia oprávneného z vecného bremena rodné číslo

Zmluvná strana :

povinný z vecného bremena: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru č.1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing.Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

oprávnený z vecného bremena: Mgr. Iveta Hajduková rod. Hreščová, Mgr. Iveta Hajduková rod. Hreščová

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

28.05.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

09.06.2021

Účinnosť zmluvy:

10.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

330/9/2021/68 (PDF, 137,69 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32