Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 101/9/2021/15

-

Číslo v CRZ*:

101/9/2021/15

Číslo zmluvy:

165/2021/OSM-38016

Názov:

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 40/2020/IZ

Predmet:

pozemok reg. C KN parc. č. 664/21 v k.ú. Močarany

Zmluvná strana :

povinný z vecného bremena: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

oprávnený z vecného bremena: Mgr. Iveta Hajduková, rod. Hreščová, Mgr. Iveta Hajduková, rod. Hreščová

Hodnota zmluvy:

395,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

29.01.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

03.02.2021

Účinnosť zmluvy:

04.02.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

101/9/2021/15 (PDF, 203,58 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32