Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 100/9/2021/14

-

Číslo v CRZ*:

100/9/2021/14

Číslo zmluvy:

2389/2021/OSM-40778

Názov:

Nájomná zmluva

Predmet:

pozemok registra C KN parc. č. 548, k.ú. Stretava a pozemok registra E KN parc. č. 1259/152 k.ú. Pavlovce nad Uhom

Zmluvná strana :

nájomca: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Obec Stretava, Stretava 12, 072 13 Stretava, IČO: 00 325 821, Roman Hudy

Hodnota zmluvy:

1,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

29.01.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

02.02.2021

Účinnosť zmluvy:

03.02.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

100/9/2021/14 (PDF, 159,85 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32