Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 596/9/2013/70

-

Číslo v CRZ*:

596/9/2013/70

Číslo zmluvy:

596/9/2013/70

Názov:

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.4/2011/NZ

Predmet:

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.4/2011/NZ zo dňa 26.8.2011-nehnuteľ. majetok NsP TV

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda

Zmluvná strana :

nájomca: Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35960884, Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., predseda predstavenstva a Ing. Juraj Mičko, člen predstavenstva

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

-

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

-

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

596/9/2013/70 (PDF, 44,36 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32