Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 11/9/2017/4

-

Číslo v CRZ*:

11/9/2017/4

Číslo zmluvy:

11/9/2017/4

Názov:

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 19/2008/NZ

Predmet:

Ukončenie nájmu k pozemku - parcela registra C KN č. 1473/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2058 m2, k. ú. Nižná Úvrať, LV č. 5007

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda

Zmluvná strana :

nájomca: LUX n.o., Opatovská 97, Košice, IČO: 35581352, Mgr. Richard Schneider, MPH, riaditeľ

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

16.01.2017

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

18.01.2017

Účinnosť zmluvy:

19.01.2017

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

11/9/2017/4 (PDF, 22,89 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32