Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 357/22/2020/41

-

Číslo v CRZ*:

357/22/2020/41

Číslo zmluvy:

774/2020/SOIROP-22265

Názov:

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K166-222-13 zo dňa 09.10.2018

Predmet:

úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MPRV SR a obcou Novosad pri poskytnutí NFP zo strany MPRV SR na realizáciu aktivít projektu s názvom "Nové učebne pre SZŠ Spišská Nová Ves, ktorý bol predmetom schválenej žiadosti o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s číslom IROP-PO2-SC222-2016-13

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866, PaedDr. Ľuboš Blazár, riaditeľ školy

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, IČO: 00156621, Ján Mičovský - minister pôdohospodárstva

Hodnota zmluvy:

128 661,14 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

29.06.2020

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

-

Účinnosť zmluvy:

30.06.2020

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

357/22/2020/41 (PDF, 1,24 MB)

Poznámka:

Centrálny register zmlúv - Dátum uzavretia: 29.06.2020 Dátum účinnosti: 30.06.2020 Dátum platnosti do: neuvedené Suma na zmluve: 128661.14 €

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32