Zdravotná sestra

ANIMA – DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A. Kmeťa č. 2 Michalovce oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom „ zdravotná sestra „

Úväzok: 100%
Nástup: 01.09. 2019

Požadované kvalifikačné predpoklady :

 • úplné stredné odborné vzdelanie  - odbor zdravotná sestra
 • VŠ I. stupeň v odbore ošetrovateľstvo
 • VŠ II. stupeň v odbore ošetrovateľstvo

Iné kritéria a požiadavky :

 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • empatia, komunikatívnosť,čestnosť,svedomitosť,
 • samostatnosť,zodpovednosť a dôslednosť,
 • ovládanie práce s PC.

Požadované doklady :

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat :

V zmysle zákona č. 318/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základná platová tarifa od : 629,- € do 755,- € v závislosti od dĺžky odbornej praxe.( bez VŠ )

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať  alebo osobne odovzdať svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi na adresu : ANIMA -DSS , A. Kmeťa č. 2, 07101 Michalovce , alebo na e-mailovú adresu viera.kostovcikova@animadss.sk,

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

 

Autor/zdroj: Viera Kostovčíková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.08.2019 06:00
Upravené: 28.08.2019 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...