Zdravotná sestra – zodpovedná osoba

Pracovná oblasť: Sociálne služby. Miesto výkonu práce: HARMONIA – DSS a ZpS, Nám. A. Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske

Pracovný čas: 7:00 – 15:00

Pracovný pomer na neurčitý čas.

Kvalifikačné predoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
 • trojročná odborná prax,
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v:
 • a) komunite,
  b) pediatrii,
  c) psychiatrii,
  d) odboroch vnútorného lekárstva,
  e) odboroch chirurgie alebo) onkológii

 • ovládanie práce s PC – MS Word, Excel, Outlook na užívateľskej úrovni
 • predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 7, platový stupeň podľa odbornej praxe, od 810,50 EUR.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: HARMONIA – DSS a ZpS, Nám. A. Dubčeka 270/2, 072 22 Strážske.
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Autor/zdroj: Ing. Tejgiová Adela
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.08.2019 11:00
Upravené: 28.08.2019 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...