Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice oznamuje, že máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu – zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie s nástupom ihneď.

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods. 2 citovaného zákona a v zmysle Vyhlášky č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť (podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.)
 • ovládanie štátneho jazyka (podľa §6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.)
 • zdravotná spôsobilosť (podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z .z.)
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
 • znalosť školskej legislatívy
 • počítačové znalosti: MS Word, Excel, Power Point, elektronická komunikácia
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie I. atestácie

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Životopis
 • Doklady o vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Koncepcia rozvoja úseku praktického vyučovania školy

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a ostatnými požadovanými dokladmi môžete posielať poštou na adresu školy alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk  do 10.09.2017. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.09.2017 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001