Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51 v Pribeníku oznamuje výberové konanie na obsadenie pracovnej funkcie zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie.

Príslušná kategória: zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

Kvalifikačné predpoklady:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  (zameranie na poľnohospodárstvo alebo potravinárstvo) - podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • absolvovanie I. atestácie
 • minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:

 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní
 • písomný návrh koncepcie rozvoja úseku danej školy
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti
 • doklad o bezúhonnosti  (výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti ( § 10 zák.č.317/2009 Z. z. v úplnom znení)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
 • pedagogická prax na podobnom type školy
 • organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • znalosť maďarského jazyka
 • počítačové znalosti: MS Word, Excel, Power Point, elektronická komunikácia, orientácia na internete

Žiadosti prosíme zasielať do najneskôr do 04. 08. 2017 do 13.00 hod.

Adresa:
Strednej odbornej škola - Szakközépiskola
J. Majlátha 2 
076 51 Pribeník 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.07.2017 14:28
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001