Zamestnankyňa v školskej jedálni - pomocná kuchárka

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste zamestnankyne v školskej jedálni – pomocná kuchárka s nástupom od 1. 9. 2018.

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 1. 9. 2018: pomocná kuchárka  v školskej jedálni
Úväzok: plný pracovný úväzok
Pozícia: kuchárka v školskej jedálni
Názov a adresa zamestnávateľaGymnázium, Opatovská cesta 7, Košice,
Opatovská cesta 7, 040 01  Košice – školská jedáleň
Dátum predpokladaného nástupu:  1. 9. 2018
Kontakt:  Lýdia Kerekešová, 055/727 44 15
Kvalifikačné predpoklady: výučný list, maturita kuchár
Ponúkaný plat: Zamestnanec bude ohodnotený na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy. Zaradenie do 3. platovej triedy, platový stupeň 12,  plat vo výške 496,50 € mesačne.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie o dosiahnutom vzdelaní  (výučný list, maturitné vysvedčenie)
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať do 15.8.2018 na adresu: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice,  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky.

Autor/zdroj: Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.06.2018 17:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001