Zamestnanec vo výdajni jedál

Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava informuje o voľných pracovných miestach – pomocné sily do výdajne jedál s možným nástupom od 5.10.2020.

Voľné pracovné miesto:

Zamestnanec  vo  výdajni jedál – pomocná sila – výdaj jedál

Zamestnanec vo výdajni jedál – pomocná sila – preberanie použitého riadu a umývanie riadu

Úväzok: polovičný – práca v jednozmennej prevádzke

Doba nástupu, iné: 5.10.2020, pracovný pomer na dobu určitú

Pozície:

  1. Pomocná sila vo výdajni jedál na 50 % úväzok
  2. Pomocná sila vo výdajni jedál na 50 % úväzok​

Názov a adresa zamestnávateľa: SOŠT, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava

Kontakt: sourv@ke.telecom.sk, 058/7322646

Kvalifikačné predpoklady: nižšie stredné odborné vzdelanie

Platové podmienky: 290 € v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u oboch pozícií

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami (hygienické minimum)
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu sourv@ke.telecom.sk najneskôr do 30.9.2020. Kontaktovať budeme iba vybratých uchádzačov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu skartovacím zariadením.

Autor/zdroj: PaedDr. Diana Košťálová, Riaditeľka školy
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 21.09.2020 14:00
Upravené: 21.09.2020 14:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról