Vychovávateľ(ka)

Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice oznamuje, že od 1. 9. 2012 máme voľné pracovné miesto (zastupovanie počas materskej dovolenky) na pracovnú pozíciu vychovávateľka.

Kvalifikačné predpoklady: požadovaný stupeň vzdelania podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný životopis
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Autor/zdroj: Henrieta Mosejová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.08.2012 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001