Vychovávateľ(ka) v školskom internáte

Riaditeľstvo Strednej odbornej školy Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice oznamuje, že od 30.08.2012 máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu vychovávateľ v školskom internáte.

Kvalifikačné predpoklady:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa, alebo stredoškolské vzdelávanie v odbore vychovávateľ/ka podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • - ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o ukončení príslušného štúdia
  • životopis
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Autor/zdroj: Ing. Eva Matejová, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.08.2012 02:00
Upravené: 28.05.2021 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001