Vychovávateľka

Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste vychovávateľky na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky na určitý čas do 31.05.2018 s nástupom od 3.9.2017.

Kategória zamestnancov: vychovávateľ

Kvalifikačné predpoklady:
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zákona č. 317/2009 Z.z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme –bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,

Vzhľadom na smerovanie zariadenia vyžadujeme od uchádzačov:

 • profesionalitu, kreativitu a schopnosť uplatňovať inovácie vo vzdelávacom a výchovnom procese,
 • schopnosť pracovať s počítačom (MS Office, práca s internetom) a využívať technológie vo výchove,
 • schopnosť spolupracovať v kolektíve i pri pedagogickej práci (spolupráca vychovávateľky vo výchovno-vzdelávacom procese),
 • flexibilita

Požadované doklady:

 • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (vysvedčenie, diplom, vysvedčenie DPŠ (všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika voľného času alebo didaktika mimoškolskej pedagogiky na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa),
 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a č. 84/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: sipovke@sipovke.sk alebo poštou na adresu:
Školský internát
Považská 7
040 11 Košice

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 18.08.2017.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.08.2017 08:00
Upravené: 29.05.2021 21:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001