Vychovávateľ

Školský internát, Medická 2, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa s nástupom od 25.08.2014.

Kategória zamestnancov: vychovávateľ
Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady :

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu sekretariat@simedke.sk do 15.7.2014

 

Ing. Melánia Konečná
riaditeľka ŠI

 

Autor/zdroj: Anna Slovinská
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001